Devam eden teknik yenilikler ve ilgili yasal çerçevenin değişiklikleri nedeniyle aşağıdaki Kullanım Koşulları’ na zaman zaman tarafımızdan değişiklik ve/veya düzeltmelerin yapılması gerekmektedir. Bu nedenle, bu web sitesine, her ziyaret öncesinde bu Kullanım Koşulları’ nı gözden geçirmenizi ve hesaptaki değişiklik ve/veya düzeltmeleri dikkate almanızı rica ederiz.

Giriş

Bu websitesi size Nurdim Plastik San. ve Tic. Ltd. Şti., İOSB Saraçlar Sanayi Sitesi 3. Blok No: 21 Başakşehir, İstanbul –Türkiye, tarafından sunulmaktadır. Bu websitesindeki Nurdim Plastik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti ünvanlı Nurdim olarak anılacaktır. Bu websitesinin içeriğinde oluşabilecek hatalar dolayısıyla Nurdim yükümlülük üstlenmemektedir. Bu websitesindeki geleceğe yönelik beyanatlar en iyi olarak bildiğimiz ve inandığımız şekilde verilmiştir. Ancak, Nurdim tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Nurdim’ in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Nurdim ’in işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu websitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz veya baskı alabileceğiniz bu Kullanım Koşulları’ nı hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

Websitesinin Kullanımına Ait Genel Kullanım Koşulları

1. Telif Hakkı Kanunu

Sitemizin sayfaları(içerik, düzenlemesi) telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle Nurdim ’in öncelikle yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya fotoğraf, tasarım ve dizayn materyallerinin (Nurdim ’in basın fotoğrafları hariç) kullanımı veya herhangi bir şekilde istismarı ya da yaygınlaştırılması durumları öncelikle Nurdim ’in yazılı rızasının alınmasını gerektirir Neşriyat ve kopyalama hakları Nurdim ’e aittir.

© 2020 Nurdim Plastik San. ve Dış Tic. Ltd. Şti, İstanbul. Tüm hakları saklıdır. Bu web tabanlı yazılımın hakları ise wordpress tarafından saklıdır.

2. Üçüncü Taraflara ait Websiteleri hakkında sorumluluk almama

a. Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri Nurdim tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. Henkel yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.

b. Nurdim ’in websitesinden hyperlink ile bağlantı sağlanan web sitelerindeki sayfaların içeriğinden ve bu sayfalarda satılan ürünlerden ve buradan verilecek siparişlerin tesliminden tamamen bu websitelerinin sahipleri sorumludur.

c. Nurdim websitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.

d. İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili websitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu Nurdim ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan websitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

e. Bu sorumluluk nurdim.com ve shop.nurdim.com web sitesinde görüntülenen tüm linkler ve link ile kullanıcının yönlendirildiği herhangi bir websitesi için geçerlidir.

4. Yasal Uyarı

Bu websitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında – ile ilgili Nurdim’in sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda Nurdim ’in zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu Nurdim ’in uygulanabilir Ürün Sorumluluğuna ilişkin mevzuat veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.

Nurdim kendi websitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz (örn. Virüs tarayıcılar kullanarak).

Nurdim’ in websitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

5. Tahminler ve Niyet Bildirimleri

Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Ancak, Nurdim tarafından gerçekleştirilecek sonuçlar Nurdim ’in kontrolü dışında gelişen makro ekonomik ve rekabet koşullarının oluşturacağı faktörlere bağlı olarak bu geleceğe yönelik beyanatlardan önemli ölçüde farklı da olabilir. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, Nurdim ’in işbu websitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

6. Nurdim Ürünleri

Bu websitesinde Nurdim’ in dünya çapındaki ithalatından stoklarında bulundurduğu yada bulundurmadığı çeşitli üreticilerden tedarik ettiği numuneler bulunmaktadır. Nurdim bu sitede sunulan markalar / ürünlerin hepsi Türkiye’ de yoksa, Türkiye’ de bulunacağı garantisini verememektedir. Nurdim sitede bulunan ürünlerin herhangi bir üreticisi olmamakla birlikte tedarik ettiği ürünlerin stok/depo bilgilerini gizli tutmaktadır. Sitede bulunan numune ürünlerden verilen numune siparişinde stok/depo durumuna bağlı olarak gönderip göndermemek inisiyatifi Nurdim’ e aittir.

Çeşitli

İşbu Kullanım Koşulları, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına (Birleşmiş Milletler Uluslararası Malların Satışı ile ilgili Sözleşmelerin Uygulanması anlaşması hükümleri hariç olmak üzere) uygun olarak hazırlanmıştır ve bu kanunlara tabidir . Uygulanabilir kanunlar çerçevesinde işbu websitesi ile ilgili tüm ihtilafların hallinde İstanbul Avrupa Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları şartlarının herhangi birinin geçersizliği veya geçersiz kalması diğer şartların geçerliliğini etkilemez. nurdim.com / shop.nurdim.com web sitesi ziyareti anında ziyaretçiler/üyeler peşinen kabul etmiş sayılır.